Vikt och höjd – Lemmy

8 veckor – 6,6 kg
9 veckor – 7 kg
10 veckor – 8 kg
11 veckor – 9,2 kg, 37,5 cm
13 veckor – 10,6 kg
14 veckor – 40 cm
15½ vecka -13,4 kg (17/5)
16 veckor – 14 kg, 43 cm
18 veckor – 16,5 kg
19 veckor – 17,2 kg
21 veckor – 18,5 kg
5 månader – 49 cm
22 veckor – 19,6 kg (3/7)
5 mån 3 veckor – 21,5 kg (21/7)
28 veckor – 22,8 kg (12/8)
7 mån – 24,5 kg (31/8)
7 mån 3 veckor – 25,5 kg (19/9)

18 mån 27 kg 9/8-17