Sid

SE UCH FI UCH

Leiionspitz Midsummer Nikki

”Sid”

2 år foto: M. Carlstedt

9 månader


5½ månad

Född/born: 2017-06-24

Höjd/height: 54 cm Vikt/Weight: 23,5 kg

HD/hips: B

ED/elbows: 0/0

Patella/knee: 0/0

DWLM: Clear/Fri

MH/BPH: Genomförd BPH

Utställning: 1xBIR, 3xCert(Sverige), 2xCert(Finland)

Juniorcert i Danmark

Cruft´s kvalificerad 2019