Sid

Leiionspitz Midsummer Nikki

”Sid”9 månader


5½ månad

Född/born: 2017-06-24

Höjd/height: 54 cm Vikt/Weight: 22 kg

DWLM: Clear/Fri

MH/BPH: Genomförd BPH

Utställning: Juniorcert i Danmark

Cruft´s kvalificerad 2019