Sid

Leiionspitz Midsummer Nikki

”Sid”9 månader


5½ månad

Född/born: 2017-06-24

Höjd/height: 54 cm

DWLM: Clear/Fri

Utställning: Junkl: Excellent, ck

Juniorcert i Danmark

Cruft´s kvalificerad 2019