Sid

Leiionspitz Midsummer Nikki

”Sid”9 månader


5½ månad

Född/born: 2017-06-24

Höjd/height: 54 cm Vikt/Weight: 22,8 kg

HD/hips: B

ED/elbows: 0/0

Patella/knee: 0/0

DWLM: Clear/Fri

MH/BPH: Genomförd BPH

Utställning: 1xBIR, 2xCert

Juniorcert i Danmark

BH-4 på finsk vinnare 2018 i Helsingfors m r-cert

Cruft´s kvalificerad 2019